เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดตรัง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์

          วันที่ 9 มกราคม 2562 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าจังหวัดตรัง ประธานในพิธี และ นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะ ผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมเปิดโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตรัง จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น 1 ใน 38 โครงการจากจำนวนทั้งหมด 639 รายทั่วประเทศที่ยืนความประสงค์เป็นเจ้าของโครงการโดยผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการจับสลาก โดยทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตรัง จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 ให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ กำลังผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 57 ไร่ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 25 ปี

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของจังหวัดตรัง ถือเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดและยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน ลดมลภาวะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากประเทศเพื่อนบ้าน และโรงไฟฟ้าแห่งนี้เองยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของผู้ที่สนใจต่อไป ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้สร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ซึ่งมาจากส่วนแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่หน่วยละ 4.12 บาท ตลอดอายุสัญญา 25 ปี ส่วนแบ่งรายได้ทางสหกรณ์ได้นำไปจัดสรรผลประโยชน์สู่ชุมชนและสมาชิกสหกรณ์ทั้งในรูปกองทุน การเสียภาษีให้กับท้องถิ่นและสนับสนุนด้านการศึกษา ทางบริษัท สมาร์ท โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด เองนั้นได้มีการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

Recent Posts

Follow Us