PRIME Road Power PCL Analyst Engagement Day

PRIME Road Power PCL Analyst Engagement Day

        เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) นำทีมผู้บริหารประชุมร่วมกับกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันเพื่อเปิดเผยแผน 5 ปี มุ่งสู่เป้าหมายสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้ได้กำลังการผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของผู้บริหาร และพื้นฐานอันแข็งแกร่งของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ PRIME เป็นบริษัทชั้นนำในการทำธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ณ ปัจจุบัน ธุรกิจหลักและรายได้เกือบทั้งหมดมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant)  ซึ่งบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ทำสัญญาผลิตและขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ให้กับรัฐวิสาหกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวันและกัมพูชา กำลังการผลิตรวม 300.7 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 87 แห่ง 

Recent Posts

Follow Us