ข่าวสารธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจ วันที่ รายละเอียด
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบรมราชชนนีเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดตรัง 13-09-2019
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร 06-09-2019
การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้ากำแพงเพชร 05-09-2019
เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อคำพัฒนา จำกัด 04-08-2019
ผอ. สนพ. กระทรวงพลังงาน นำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของตรัง 04-08-2019
เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด 02-08-2019
เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดตรัง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ 02-08-2019

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected