ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1
Prime Road Tech Inter Limited
7,143,107,555
41.97
2
บริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด
2,037,705,289
11.97
3
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
1,852,743,522
10.89
4
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
1,609,672,011
9.46
5
บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1,608,400,000
9.45
6
นายกฤษน์ ศรีชวาลา
279,416,533
1.64
7
นายอัครเดช ศรีชวาลา
214,601,200
1.26
8
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.
212,829,263
1.25
9
บริษัท ฟีน่า แอสเซ็ท จำกัด
152,183,533
0.89
10
UBS AG LONDON BRANCH
146,600,000
0.86

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected